Logo
Print this page

Tafsiran Surah As-Saf

1. Mukadimah

Surah al-Shaff terdiri dari 14 ayat termasuk dalam surah Madaniyyah. Dinamai dengan surah al-Shaff kerana pada ayat ke 4 surah ini terdapat kata “shaffan” yang bererti satu barisan. Ayat ini menerangkan apa yang diridhai Allah sesudah menerangkan apa yang dimurkaiNya. Pada ayat 3, diterangkan bahawa Allah murka kepada orang yang hanya pandai berkata saja tapi tidak melaksanakan apa yang diucapkan. Dan pada ayat ke 4 bahawa Allah menyukai orang yang mempratikkan apa yang diucapkannya iaitu orang-orang yang berperang pada jalan Allah dalam satu barisan.

2. Isi-Isi Pokok.

Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadaNya, anjuran berjihad pada jalan Allah, pengikut-pengikut nabi Musa dan Isa a.s. pernah mengingkari ajaran-ajaran nabi mereka. Demikian pula kaum musyrikin Mekah ingin hendak memadamkan cahaya agama Islam. Ampunan Allah dan syurga dapat dicapai dengan iman dan berjuang menegakkan kalimah Allah dengan harta dan jiwa.
 
3. Kaitan surah dengan surah sebelumnya.

Surah al-Mumtahanah melarang orang Islam melantik orang-orang kafir menjadi pemimpin manakla surah ini menggesa umat Islam bersatu dan berada di dalam satu saff bagi menentang musuh. Surah al-Mumtahanah sebelum ini menyebut tentang pergaulan orang-orang Islam dengan orang bukan Islam pada waktu damai. Surah ini pula menggesa orang Islam agar berjihad sekiranya mereka diperangi. Di samping itu, ayat ini mencela orang yang tidak berjihad. Allah menyamakan golongan ini dengan golongan bani Israel yang derhaka kepad nabi Musa dan nabi Isa a.s.

4. Ciri-Ciri Sesebuah Umat Gemilang

1. Ayat ini menunjukkan cara memerangi musuh, galakan berjihad dengan menggunakan kaedah yang berbeza-beza, kekuatan dan kesungguhan melaksanakan perintah Allah tanpa berlengah-lengah.
2. Jihad dan berdakwah perlu dirancang dn dilaksanakan dengan teliti dan tekun.
3. Bekerjasama dan bersatu padu memperjuangkan dasar yang sama dan melaksanakan dengan keazaman yang tinggi.
4. Berhadapan dengan musuh Allah dengan hati yang tabah dan tidak gusar menghadapi mati.

Ciri-ciri di atas merupakan ciri utama dalam menegakkan keutuhan umat yang gemilang. Kehebatan dan keunggulannya dapat dimantapkan sehingga ia terus berwibawa dan digeruni.

5. Pengajaran Ayat

1. Hakikat bahawa semua makhluk bertasbih dan memuji Allah. Ini membuktikan ketuhanan, kebesaran dan kekuasaan Allah s.w.t.

2. Seseorang yang berniat baik perlu melaksanakan apa yang diniatkan sama ada untuk menghampiri diri kepada Allah atau menunaikan janjinya kepada manusia lain.
3. Memungkiri janji adalah sifat tercela. Ia membuatkan seseorang itu berdosa dan layak dihukum. Termasuk dalam perkara ini ialah pendustaan dan pengkhianatan.

4. Allah merestui orang yang berjuang pada jalanNya di dalam satu saff. Ini menunjukkan wajib berpendirian teguh, menetapkan pendirian dan konsisten mempertahankan prinsip Islami.

5. Tidak harus keluar daripada saff perjuangan kecuali untuk menunaikan sesuatu hajat yang penting dan maslahah umat serta mendapat keizinan ketua.

6. Sesiapa yang menyanggah perintah para nabi dan rasul, mereka wajar menerima balasan daripada Allah S.w.t. Orang yang berasa berat berjihad akan menerima balasan azab di Akhirat kelak.

7. Allah sentiasa mengharapkan kebaikan untuk hambaNya. Golongan yang menerima hidayat tidak akan sesat. Golongan zalim dan fasik tidak akan mendapat petunjuk dan mereka berpaling dari ketaatan dan keimanan kepada Allah.

8. Para nabi sentiasa saling menyokong antara satu sama lain. Para nabi terdahulu membawa berita kedatangan nabi Muhammad dengan mesej yang sama iaitu mentauhidkan Allah.

9. Semua usaha orang-orang kafir untuk menghapuskan agama Allah merupakan usaha yang sia-sia dan merugikan. Allah s.w.t mengumiakan mereka ibarat orang yang ingin memadan cahaya matahari engan mulutnya. Sudah tentu ia akan sedar bahawa usaha itu adalah mustahil dan sia-sia. Allah akan tetap menyempurna dan menolong agamaNya, sekalipun orang kafir tidak suka.

10. Agama Islam tetap diredhai dan Allah membawa hujah dan kebenaran agama Islam mengatasi agama-agama lain.
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.