Fiqh Ad-Dakwah

Fiqh Ad-Dakwah

Rasulullah (Saw) Sebagai Tokoh Kepimpinan: Agenda & Pendekatan Al-Hikmah

Ust. Rasid bin Muhamad, YDP ABIM Pahang

Pengenalan

Para nabi dan rasul merupakan manusia pilihan utusan Allah untuk memimpin dan mambimbing manusia ke jalan yang benar. Nyatalah para nabi dan rasul merupakan pemimpin contohan dan mercu tanda sejarah ketamadunan manusia. Dalam koteks yang lebih khusus, nabi Muhammad (SAW) merupakan nabi dan rasul yang terakhir dan penghulu para nabi dan rasul, tentunya mempunyai kedudukan yang tersendiri terutama yang berkaitan dangan hal-hal kepimpinan. Sebagai pemimpin yang unggul, sirah kehidupan baginda sering disorot oleh ramai penulis sejak zaman dahulu lagi hingga sekarang, sama ada oleh sarjana Islam atau bukan Islam. Maka itu, tidak menghairankan jikalau Michael H. Hart (1978) telah meletakkan Rasulullah (SAW) sebagai manusia “pertama” dalam senarai manusia yang dianalisisnya sebagai manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah ketamadunan dunia. Kepada umat Islam, tentunya kedudukan baginda lebih istemewa kerana baginda merupakan “qudwah” kepada umat Islam dalam segenap demensi kehidupan.

Tentunyalah sirah baginda mempunyai kedudukan teristemewa tersebut wajar digali dan dilihat, terutama yang melibatkan hal-hal kepimpinan.

Islamic Movements:- Self-Criticism And Reconsideration

Shaykh Rashid Al Ghanuchi, Head of the Al-Nahda Islamic Movement of Tunis

Looking at the Islamic revival worldwide today - a revival aiming to rebuild the individual and society and recompose the nation's thought and politics based on Islam - we find it making progress. It is making victories that no other ideology is making in today's world. The progress is not limited to the idea, because the idea itself is improving. The Islamic movement has been able to discover new areas of Islam, and the discoveries continue along the path forged by men of the last century like Jamal al-Din al-Afghani and continued by men like Hasan al-Banna and Abu Al-A'la al-Maududi. The ideas of these men gave birth to modern Islamic movements, which rediscovered the Islamic basis upon which to build life. Islam is not a group of individual beliefs, rituals, or mannerisms.

It is a comprehensive way of life. Islam was around before the modern Islamic movement, but it had been thought of as a preparation for one to get to heaven, not a system to mold society. Today Islam is progressing forcefully while secularism is falling rapidly.

Pendidikan Islam Integratif Benteng Hadapi Globalisasi

Prof Dr Sidek Baba

GLOBALISASI bukanlah sesuatu yang baru dalam agenda Barat dan Islam. Islam suatu ketika dulu pernah mempengaruhi Barat selama hampir 700 tahun dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sifat alamiah Islam menjadikan agama ini sebagai agama rahmah demi kebaikan seluruh umat manusia. Tetapi bentuk globalisasi yang Barat lakukan terhadap dunia, khususnya umat Islam berlainan sekali. Ia adalah penjajahan bentuk baru yang mana corak kemajuan dan perubahan yang ditawarkan bercorak satu pihak dan melampaui batas budaya, agama, gaya hidup, ekonomi, sosial dan sebagainya yang sekian lama menjadi amalan setempat.

Konsep ‘unilateral’ menjadi tunjang globalisasi tanpa menghargai wujudnya diversiti atau kepelbagaian dan kemajmukan yang akhirnya menjadikan konsep ‘unipola’ sebagai agenda pemaksaan terhadap orang lain.

Mengislah Ummah Awlawiyyat Gerakan Islam

Muhammad 'Uthman El-Muhammady

Kedatangan para anbiya' a.s.s. dalam sejarah peradaban adalah untuk mengislahkan hidup manusia dalam dengan apa yang dikehendaki Allah Yang mencipta mereka.Dengan itu tercapailah bidang pegangan dan amalan mereka supaya bertepatan kebahagiaan dan kebaikan dunia dan akhirat, kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, peribadi dan kolektif, kebendaan dan kerohanian.

Dalam al-Qur'an terdapat penggunaan "islah" ini seperti dalam ayat-ayat yang bermaksud: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar an judi. Katakanlah:'Pada keduanya itu trerdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya'. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah 'Yang lebih dari keperluan'.Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu supaya kamu berfikir tentang dunia dan akhirat.Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim; katakanlah 'Mengurus urusan mereka secara patut (islahun lahum) adalah baik..." (al-Baqarah: 219-220).
Penggunaannya juga terdapat dalam ayat yang bermaksud:
"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan--bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia (islahun baina'n-nas)...." (an-Nisa'. 114).

Adab Bermuzakarah Dalam Islam

Mohd Rumaizuddin Ghazali
 
Syariat Islam telah menggariskan prinsip-prinsip serta adab untuk bermuzakarah, berdialog dan berbincang dalam sesuatu perkara. Perbincangan tersebut berteraskan kepada akal yang sihat, pemikiran yang bernas serta berdebatan yang dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kesemua ini bertujuan untuk mencari kebenaran, kebaikan dan manfaat manusia seluruhnya. Perbezaan pendapat manusia sama ada dalam perkara agama atau dunia merupakan merupakan lumrah hidup dan tabie manusia.

Antara sebab-sebab timbulnya perbezaan pendapat ialah kefahaman terhadap sesuatu nas dan dalil yang dipegang atau perbezaan istilah bahasa. Di samping itu, berpegang kepada taklid semata-mata tanpa ada ilmu pengetahuan., kefanatikan terhadap pandangannya, hasad dengki dan mengikut hawa nafsu. Al-Quran telah menegaskan kerasulan nabi Muhammad dan setengah daripada golongaan musyrikin itu mengakui kebenaran Rasul. Oleh kerana perasaan fanatik, hasad dengki dan sombong menyebabkan mereka mengingkari kerasulan Muhammad s.a.w.

Hikmah dalam Berdakwah

Mohd Rumaizuddin Ghazali
 
Sering kali kita mendengar orang mengatakan hendaklah berdakwah dengan cara berhikmah. Mereka berdalilkan firman Allah yang bermaksud : “ Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalanNya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (al-Nahl, ayat 125).

Ayat ini mengandungi petunjuk bagi para rasul dan pendakwah bagaimana cara menyampaikan dakwah kepada manusia yang bermacam-macam jenis itu. Para pendakwah akan menghadapi pelbagai golongan manusia yang berbeza dari segi latar belakang, ilmu dan perangai.
Subscribe to this RSS feed