Fiqh Ad-Dakwah

Rasulullah (Saw) Sebagai Tokoh Kepimpinan: Agenda & Pendekatan Al-Hikmah

Ust. Rasid bin Muhamad, YDP ABIM Pahang

Pengenalan

Para nabi dan rasul merupakan manusia pilihan utusan Allah untuk memimpin dan mambimbing manusia ke jalan yang benar. Nyatalah para nabi dan rasul merupakan pemimpin contohan dan mercu tanda sejarah ketamadunan manusia. Dalam koteks yang lebih khusus, nabi Muhammad (SAW) merupakan nabi dan rasul yang terakhir dan penghulu para nabi dan rasul, tentunya mempunyai kedudukan yang tersendiri terutama yang berkaitan dangan hal-hal kepimpinan. Sebagai pemimpin yang unggul, sirah kehidupan baginda sering disorot oleh ramai penulis sejak zaman dahulu lagi hingga sekarang, sama ada oleh sarjana Islam atau bukan Islam. Maka itu, tidak menghairankan jikalau Michael H. Hart (1978) telah meletakkan Rasulullah (SAW) sebagai manusia “pertama” dalam senarai manusia yang dianalisisnya sebagai manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah ketamadunan dunia. Kepada umat Islam, tentunya kedudukan baginda lebih istemewa kerana baginda merupakan “qudwah” kepada umat Islam dalam segenap demensi kehidupan.

Tentunyalah sirah baginda mempunyai kedudukan teristemewa tersebut wajar digali dan dilihat, terutama yang melibatkan hal-hal kepimpinan.

2.0. Rasulullah (SAW) Sebagai Pemimpin

Sebagai pemimpin yang dipilih oleh Allah, tentunya baginda dirancang sedemikian rupa untuk menjadikan baginda pemimpin mithali. Kehidupan baginda yang yatim, hidup dalam suasana kehidupan yang serba sederhana menjadi batu asas penting dalam proses pemupukan sifat kepemimpinan baginda . Dengan kehendak dan pemeliharaan Allah, baginda dapat membataskan dari baginda dari perkara yang merosakkan dan tidak berfaedah. Baginda akhirnya manjadi manusia yang paling dipercayai yang digelar “al-amin” oleh seluruh masyarakat di zamannya.

Sifat asasi yang wajib bagi para nabi dan rasul terserlah dengan cukup nyata pada diri Rasulullah (SAW). Sifat-sifat tersebut ialah : sidiq, amanah, tabligah dan fatonah. Sifat-sifat ini merupakan tunggak asasi keperibadian dan kepimpinan Rasulullah (SAW). Sidiq ialah sifat yang mempunyai ciri-ciri benar yang merangkumi nilai-nilai tidak melakukan sifat bohong dan pendustaan, sama ada dalam percakapan mahupun dalam perbuatan. Ini merujuk kepada sifat tiadanya kontradiksi anatara apa yang diucap dengan apa yang dilaksanakan. Di samping itu, sidiq juga membawa maksud hidup dan perjuangan baginda itu bertunjangkan kebenaran hakiki, yang boleh membawa manusia mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Sifat asasi yang lain ialah amanah, iaitu merujuk kepada sifat melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh tanggungjawab dan keikhlasan. Baginda tidak melakukan walaupun sedikit penyelewengan, penyimpangan atau pengkhianatan. Apa yang diarahkan oleh Allah itulah dilaksanakan olah baginda seutuh dan setulennya.

Sifat asasi yang lainnya ialah tabligh, yang secara literalnya bermaksud “menyampaikan”. Ianya merujuk kepada sifat baginda melaksanakan tanggungjawab menyampaikan seluruh dan sepenuhnya risalah kenabian dan kerasulan baginda kepada manusia. Baginda tidak sedikit pun menyembunyikan apa yang ditanzilkan oleh Allah kepada baginda untuk disampaiakn kepada umat manusia sejagat. Di samping baginda juga dengan sifat tabligh itu mempunyai kemahiran dan kemampuan komunikasi yang tinggi. Dengan itu, ianya membolehkan manusia yang didakwahkan oleh baginda memahami maksud dan tujuan dakwah tersebut.

Sifat asasi yang lain ialah fatonah, iatu bermaksud “bijaksana”. Sebagai pembawa risalah Allah, dan pemimpin manusia sejagat, baginda merupakan pemimpin yang mempunyai kebijksanaan yang luar biasa. Ini dapat dilihat melalui tindakan-tindakan yang baginda laksanakan dalam sejarah perjuangan dan kehidupan baginda.

Dengan sifat-sifat asasi tersebut, baginda telah melaksanakan tanggungjawab kenabian dan kerasulan dengan berjaya, dan ianya penuh dengan contoh dan teladan yang bukan sedikit yang sewajarnya dicungkil dan dihayati oleh seluruh umat manusia, terutamanya oleh umat Islam, khususnya mereka yang merasakan diri mereka pejuang dan penggerak Islam.

3.0 Beberapa Isu Utama

Jikalau ditelusuri, sepanjang perjalanan hidup baginda, khususnya yang berkaitan langsung dengan persoalan kepimpinan, beginda telah memberikan penekanan kepada beberapa isu utama, yang antara lainnya melibatkan perkara-perkara berikut:

3.1 Pembinaan Manusia

Sesuai dengan risalah kenabian dan kerasulan, baginda begitu menekankan tentang pembinaan manusia setulen dan seutuhnya. Oleh itu sepanjang sejarah dan perjuangan baginda persoalan pembinaan manusia mendapat penekanan yang istemewa. Pembinaan manusia tersebut adalah bersifat menyeluruh merangkumi dimensi asasi manusia, iaitu kerohanian ,keintelektualan dan kejasmanian. Ketiga-tiga unsur tersebut dibina secara seimbang dan sepadu agar manusia yang dibina tersebut betul-betul mantap kemanusiaannya.

Baginda menekankan pembinaan kerohanian yang utuh kerana kerohanian merupakan dimensi utama manusia. Berdasarkan kepada arahan Allah, baginda memandu diri baginda dan pengikutnya agar melaksanakan kegiatan yang boleh meningkatkan kualiti kerohanian, di antaranya ialah melaksanakan amalan qiyamullayl. Amalan ini sejajar dengan arahan Allah, yang bermaksud:

“Hai orang yang berselimut (Muhammad SAW)!, bangunlah ( untuk bersembahyang), di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya),,iaitu seperdua, atau lebih dari seperdua itu sedikit” (al-Muzammil :1-4).

Amalan bangun tengah malam itu dipenuhi dengan amalan-amalan yang boleh memantapkan kerohanian, seperti melakukan amalan sembahyang sunat, seperti sembahyang sunat tahajjud, hajat, tasbih, witir dan sebagainya. Di samping mengisinya juga dengan amalan berzikir,membaca al-Quran, bertafakkur dalam yang lainya. Kesungguhan Rasulullah (SAW) melaksanakan qiyamullayl itu nampak jelas melalui sunah yang diceritakan oleh saidatina Aishah yang bermaksud:

“Bahawa nabi (SAW) telah bangun beribadat di malam hari hingga pecah pecah kaki baginda, lalu aku (Aishah) bertanya kepadanya,”Untuk apa tuan hamba melakukan hingga sedemikian rupa, ya Rasulullah, sedangkan Allah telah mengampunkan dosa tuan hamba yang dahulu san yang akan datang?.Rasulullah (SAW) menjawab, “tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur?” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Di samping amalan menghidupkan malam, pelbagai kegiatan lain dilaksanakan yang dapat meningkatkan kualiti kerohanian, seperti bersedekah,berpuasa sunat pada hari Isnin dan Khamis dan lainnya.

Di samping kerohanian, baginda juga menekankan peri pentingnya ilmu dan keintelektualan. Walaupun baginda tidak mendapat pendidikan yang formal seperti hari ini, namun proses peningkatan keilmuan dan keintelektualan terus berkembang. Ini adalah terkesan langsung dari semangat “iqra’” yang dicetuskan dari ayat pertama yang diturunkan Allah kepada baginda.

Daya ilmu dan keintelektualan baginda sentiasa berkembang dan mendapat bimbingan dari Allah. Tentunya keintelektualan baginda bersumberkan hidayah dari Allah dan al-Quran itu sendiri. Berdasarkan bimbingan dan petuinjuk dari Allah, menjadikan pemikiran dan keintelektualan baginda sentiasa benar dan tepat. Hal ini dinyatakan oleh Allah melalui firman-Nya yang bermaksud:

“Dia tidak berkata menurut nafsunya tetapi (apa yang diperkata) adalah sesuatu yang diwahyukan kepadanya” (an-Najm :3)

Selain dari unsur kerohanian dan keintelektualan, Rasulullah (SAW) juga menekankan persoalan fizikal atau kejasmanian. Unsur yang memberi kesan kepada kesejahteraan fizikal diberikan perhatian, seperti penjagaan kebersihan diri dan persekitaran, pemakanan dan latihan fizikal atau riadhah.

Mengenai pemakanan, baginda menekan makanan itu mestilah halal dan baik Baik itu merujuk kepada yang bersih dan berzat serta berkualiti. Baginda menganjurkan amalan pemakan yang sihat, seperti makan ketika lapar, dan berhenti sebelum (terlalu) kenyang. Baginda menggambarkan amalan pemakanan umat itu secara sederhana, seperti sabda baginda yang bermaksud:

“Orang kafir makan dengan tujuh perut, dan orang yang beriman makan dengan hanya satu perut” (Riwayat Muslim)

Di samping pemakanan, baginda juga menekankan amalan hidup sihat, seperti melakukan pergerakan fizikal untuk membina dan mengekalkan kecergasan tubuh badan. Nyatalah baginda begitu menekankan pembinaan manusia yang utuh dalam segenap dimensi keperluannya, iaitu kerohanian, keintelektualan dan kejasmanian. Manusia yang sedemikian ini mampu menjadi aset kepada umat dan dapat memberi sumbangan yang bermakna kepada masyarakat dan umah secara umumnya.

3.2 Objektif dan Matlamat

Sebagai pemimpin baginda perlu mempunyai matlamat dan wawasan yang jelas. Matlamat tersebut tentunya tidak lari dari matlamat pengutusan manusia oleh Allah di dunia ini, iaitu untuk menjadi hamba Allah dan khalifahNya di dunia ini. Di samping untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan itu misi Islam sebagai obor pembawa rahmat itu akan terlaksana.

Matlamat yang jelas tersebut perlu bernafaskan nilai-nilai keikhlasan demi untuk mencapai keredhaan Allah, dan bukan untuk kepentingan diri. Ini yang diisyaratkan oleh baginda melalui sabda baginda yang bermaksud:

“Sesungguhnya segala amal itu bergantung kepada niatnya. Barangsiapa yang berhijrah kera Allah dan rasulNya, maka penghijrahan adalah kerana Allah dan rasulNya. Dan barang siapa yang berhijrah kerana perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan niat hijrah yang dilakukannya” (R. Bukhari dan Muslim)

Kejelasan matlamat ini bukan hanya ada pada diri baginda, tetapi difahami juga oleh pengikut baginda. Ini dapat dilihat melalui penjelasan yang dilakukan oleh Ja’far bin Abi Talib, kepada Najasyi, pemierintah Habsyah, dalam peristiwa penghijrahan pertama umat Islam iaitu ke Habsyah,katanya:

“Hai Raja!, kami sebelum ini adalah jahil yang menyembah berhala kami pernah makan bangkai binatang dan membuat perkara yang buruk, dan menyekiti juran-jiran kami.Yang kuat antara kami menindas yang lemah, sehingga akhirnya Allah mendatangkan rasul untuk menyelamatkan kami. Kelakuannya, akhlaknya, kebenarannya, amanahnya, amat diketahui oleh kami. Dia mengajak kami menyembah Allah, dan menyuruh kami meninggalkan kekufuran dan menyembah berhala. Dia mengajar kami bercakap benar, menyempurnakan amanah, menghormati kaum kerabat, dan berbuat baik kepada jiran. Dia mengajar kami supaya menjauhi pertumpahan darah. Dia melarang kami dari melakukan perkara keji seperti bercakap bohong, menuduh perempuan baik melakukan maksiat. Oleh itu kami percayakannya, mengikutnya dan melaksanakan segala ajarannya” (al-Maududi,1984)

Nyatalah baginda seorang yang berwawasan jelas, dan mampu melahirkan pengikut yang juga faham dan boleh berkongsi wawasan tersebut. Dengan itu kepimpinan baginda akan lebih berkesan dan berhasil mencapai matlamatnya.

3.3 Bekerja Secara Kolektif

Perjuangan Islam merupakan satu perjuangan yang sukar dan panjang. Ianya memerlukan penggemblengan tenaga demi untuk mencapai keberhasilannya. Pemimpin yang berkesan bukan hanya hebat sebagai peribadi, tetapi dapat bekerja secara kolektif dengan pengikutnya. Bekerja secara kolektif ini adalah etos kerja yang dicetuskan oleh Islam, seperti firman Allah yang bermaksud:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalanNya dalam barisan yang tersusun rapi seakan-akan mereka seperti satu bangunan yang tersusun kukuh” (Al-Saff : 63-64)

Penghayatan sifat bekerja secara kolektif ini dapat dilihat melalui peristiwa hijrah, yang mana seluruh tenaga, bakat serta potensi dimanfaat. Dalam peristiwa ini baginda mamanfaatkan Abdullah bin Uraiqat (belum Islam) untuk menunjukkan jalan yang paling selamat untuk sampai ke Madinah.; Saidina Ali bin Abi Talib ditugaskan untuk tidur di tempat tidur nabi. Amir bin Fuhairah ditugaskan membawa kambing dan binatang ternakan lainnya untuk menghapuskan kesan laluan Asma’ bin Abu Bakar dan Abdullah bin Abu Bakar. Asma bin Abu Bakar ditugaskan untuk membawa makan kepada baginda di gua Thur. Saidina Abu Bakar dibawa bersama baginda duduk di gua Thur. Manakala Abdullah bin Abu Bakar berperanan sebagai pemberi maklumat kepada bagainda dan melaporkan kepada bagainda di gua Thur. (al-Buti,1983: 222-224)

Pemimpin yang hebat dapat memanfaat seluruh tenaga dan potensi yang ada demi keberhasilan perjuangan. Dengan cara itu setiap orang merasa dihargai, dan tenaga mereka tidak dipersiakan. Dan perjuangan dapat dijayakan.

3.4 Perancang Yang Tepat

Pemimpin yang berkesan merupakan perancang yang tepat dan hebat. Rasulullah (SAW) merupakan perancang yang hebat, baginda dapat membaca suasana dan persekitaran. Baginda mempertimbang antara cabaran, halangan dan peluang. Dalam proses hijrah yang pertama bagainda mengarahkan umat Islam berhijrah ke Habsyah, dan ternyata pembacaan baginda adalah tepat.

Strategi baginda di Mekah dan Madinah amat berbeza. Ketika lemah dakwah yang dilakukan secara tertutup dan senyap serta bersembunyi. Ketika kuat lebih terbuka dan berdepan.

Baginda juga berjaya melihat peluang dan mempertimbangkan cabaran dan halangan. Baginda melihat adanya peluang di Madinah dan ancaman yang semakin besar di Mekah. Dengan melihat faktor tersebut baginda melakukan penghijrahan ke Madinah. Dan penghijrahan tersebut telah membuka lembaran baru dalam perjuangan umat Islam.

3.5 Terbuka dan Dinamik

Baginda seorang pemimpin yang terbuka dan dinamik. Terbuka merujuk kepada sifat baginda yang tidak bersifat kuku besi dalam bertindak. Ini dapat dilihat melalui amalan baginda yang begitu kerap mengamalkan syura dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Kedapatan juga dalam proses syura itu baginda mempunyai pendangan yang tersendiri,tetapi baginda akur dengan kehendak syura dan suara ramai, misalnya ketika membuat keputusan mengenai peperangan Uhud, baginda secara peribadi ingin berperang di dalam kota, tetapi majoriti masyarakat, terutama golongan muda ingin berperang di luar kota Madinah. Baginda akur dengan kehendak ramai tersebut.

Baginda juga begitu terbuka dalam memerima pandangan dan idea yang baru yang tidak bercanggah dengan prinsip, yang bersifat teknikal dan ijtihadi. Misalnya baginda menerima pandangan Salman al-Farisi yang mencadangkan agar umat Islam membina parit dalam peperangan Khandak.Baginda menerima pandangan tersebut.

Baginda memanfaat kepakaran , termasuk kepakaran mereka yang bukan Islam. Ini dapat dilihat dalam peristiwa Hijrah, baginda memenfaatkan Abdullah bin Uraiqat, yang pakar dalam menunjuk jalan yang paling selamat untuk sampai ke Madinah,sedangkan Abdullah bin Uraiqat seorang bukan Islam. Di samping itu, dapat difahami tidak salah mencari “jalan selamat” dalam perjuangan asalkan tidak menggadaikan prinsip dan matlamat perjuangan tercapai.

Baginda juga seorang pemimpin yang dinamik, yang bersifat bertenaga dan turut serta dalam kerja-kerja yang penting. Baginda sebagai pemimpin tidak hanya mengarah, tetapi turun padang. Baginda bersama umat merasai susah payah umat dalam melayari kehidupan dan perjuangan. Baginda duduk di barisan depan dalam peperangan, sebab itu baginda mendapat kecederaan dalam peperangan Uhud. Baginda bersama umat Islam ,membina parit dalam peperangan Khandak dalam keadaan yang cukup mencabar dan memeritkan.

Nyatalah baginda begitu terbuka, dinamik dalam tindak tanduk baginda dalam memperjuangkan Islam. Baginda bertindak sebagai pemimpin parsipatif, kreatif serta terbuka. Dengan sifat itu, kepimpinan baginda berkesan dan dihormati dan dikasihi.

3.6 Bertunjangkan Islam dan Sejagat

Perjuangan Rasulullah (SAW), merupakan satu perjuangan yang bertunjangkan prinsip dan nilai Islam yang tulen dan bersifat sejagat. Baginda tidak meneruskan semangat asabiyah kearaban yang kuat pada masa itu. Walaupun baginda tidak menafikan hakikat kearaban baginda, tetapi ianya tidak manjadi prinsip utama dalam tindak tanduknya. Di samping baginda tidak menghapuskan nilai-nilai kearaban yang positif dan bersifat universal, seperti sifat menghormati tetamu, pemurah dan sebagainya.

Bukti yang nyata dari semangat kesejagatan baginda, ialah baginda tidak mengutamakan orang Arab dalam pemilihan untuk menjadi golongan utama baginda. Misalnya golongan yang bukan Arab ternyata mendapat pertimbangan baginda contohnya, Bilal Bin Rabah dari masyarakat kulit hitam, menjadi muazzin umat Islam, Salman al-Farisi, Suhaib al-Rumi dan sebagainya.

Begitu juga kedudukan masyarakat yang terbina di dalamnya negara Islam Madinah terdiri dari masyarakat majmuk, dari sudut keturunan dan kepercayaan. Di sana ada orang Yahudi, Kristian, dan Islam. Dan dengan sifat keuniveralan Islam, Islam dapat ditegakkan dan diterima orah masyarakat Madinah.

Islam itu sesungguhnya menekankan nilai-nilai sejagat terutama dalam menegakkan keadilan dan kesaksamaan. Sebab itu, baginda menyatakan jikalau Fatimah puteri baginda sendiri mencuri, dan sabit kesalahannya pastilah dipotong tangannya.

Dengan semangat itu, baginda menekankan persaudaraan tulen di kalangan umat Islam yang tidak diikat oleh faktor darah dan keturunan. Sebab itu baginda telah mempersaudaran orang Ansar dan Muhajirin demi kemantapan dan perpaduan umat Islam.

Dengan sifat ini, Islam akhirnya menjadi agama sejagat dan dapat berkembangan dengan nilai-nilai sejagatnya, dengan mesej induknya iaitu untuk membawa dan meratakan “rahmat ke seluruh alam” itu.

3.7 Disiplin Dan pengorbanan.

Kepimpinan baginda dalam menegakkan perjuangan Islam itu amat menekankan disiplin dan pengorbanan. Pengorbanan merupakan perkara yang sinomim dengan Islam.Pengorbanan itu pula berkait langsung dengan disiplin yang tinggi. Maka tepatlah kata-kata saidina Ali yang menyatakan “Kepalsuan yang tersusun rapi akan mengalahkan kebenaran yang tidak tersusun rapi”

Semangat berkorban ini memang dihayati oleh baginda dalam kehidupan baginda. Saidatina Aishah (r.a) pernah menceritakan bahawa rumah baginda pernah tiga bulan tidak dihidupkan dapur kerana tidak ada apa yang hendak di masak. Baginda sekeluarga hanya makan “dua benda hitam”, iaitu air dan tamar sahaja!.Baginda dan umat Islam berkorban meninggalkan segalanya di Mekah kerana melakukan penghijrahan ke Madinah. Sebelum itu umat Islam telah diboikot, terutama dalam bidang ekonomi. Baginda dan umat Islam terpaksa berjihad dengan senjata untuk mempertahankan dan mendaulatkan Islam.

Perjuangan baginda juga di samping menekankan pengorbanan ianya mesti bertunjangkan juga disiplin yang tinggi. Asas disiplin tinggi yang ditekankan ialah ketaatan dan kepatuhan terhadap arahan yang diberikan. Perkara ini merupakan arahan dari Allah melalui firmanNya yang bermaksud:

“Taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta ulil amri di kalangan kamu”
(An-Nisa: 59)

Terdapat banyak sekali Sabda baginda yang menekankan tentang ketaatan yang perlu diutamakan, seperti sabda baginda yang bermaksud:

“Kewajipan seorang muslim itu mendengan dan taat dalam perkara yang dia suka atau tidak selama mana ianya tidak di suruh melakukan maksiat, maka tidak adalah kewajipan untuk didengar dan ditaati” (Riwayat Muslim)

Disiplin dan ketaatan merupakan asas kekuatan kepada umat Islam. Misalnya dengan semangat itulah maka saidina Ali bin Abi Talib sanggup menggantikan baginda dan tidur di tempat baginda pada malam penghijrahan baginda ke Madinah, walaupun ianya penuh dengan risiko. Tanpa ketaatan umat Islam mengalami masalah malah kekalahan, ini dapat di lihat melaui peperangan Uhud yang mana pada awalnya umat Islam telah menang, tetapi akhirnya kalah kerana ada di kalangan umat Islam yang tidak taat kerana mengingkari arahan Rasulullah (SAW) agar umat Islam jangan maninggalkan posisi masin-masing walau apa yang berlaku.

Menyentuh tentang kepentingan pengorbanan dalam Islam, Khuram Murad (1987:9), menyatakan “sesungguhnya pengorbanan akan menyuburkan kualiti dalaman yang positif bagi manusia. Dalam perjuangan Islam, perjuangan itu memperteguhkan kesetiaan dan keimanan kepada Allah. Di samping itu pengorbanan dan iltizam itu merupakan interaksi dua hala, iaitu lebih kuat teguh keimanan, lebih besarlah semangat dan kesanggupan untuk berkorban, dan lebih besar pengorbanan akam membawa lebih teguh dan mendalam pula keimanan”.

Nyatalah disiplin dan pengorbanan merupakan saudara kembar yang mempengaruhi perjuangan. Ianya telah diperlihatkan oleh Rasulullah (SAW) dan generasi awal dalam membawa, mempertahan dan memperluaskan Islam.

3.8 Usaha dan Tawakkal

Kepimpinan Rasulullah (SAW) merupakan kepimpinan yang berlandaskan kepada konsep usaha dan tawakkal kepada Allah. Ini merupakan jelmaan dari konsep Islam yang menekankan konsep usaha. Di dalam al-Quran terdapat tidak kurang dari 360 perulangan kata yang berkaitan dengan usaha dan amal. Malah dalam Islam kaya dengan istilah yang berkait dengan usaha, seperti istilah amal, ikhtiar, jihad dan tawakkal. Perjuangan Islam merupakan kombinasi antara ikhtiar insani dengan perancangan rabbani.

Oleh itu dalam sejarah baginda penuh dengan siri-siri jihad bersenjata di samping usaha-usaha yang lain. Dalam peristiwa Hijrah, baginda merancang dan berusaha serta bertawakkal kepada Allah. Allah akan membantu mereka yang membantu diri mereka sendiri, misalnya pertolongan Allah jeas nampak dalam peristiwa Hijrah tersebut,apabila Rasulullah (SAW) mampu keluar dari kepungan golongan musyrikin dengan hanya membaca sepotong ayat al-Quran dan menaburkan debu tanah ke arah mereka (al-Buti,1983 :233).

Dengan adanya konsep tawakkal yang tepat ini ianya akan memandu umat dalam setiap usaha dan kegiatan mereka. Umat akan bersyukur jikalau mereka berjaya kerana kejayaan itu pastinya dengan izin Allah dan tenaga yang diberikan olah Allah kepada mereka, dan jikalau mereka kalah atau tidak berjaya mereka tidak akan terlalu kecewa, kerana mereka telah berusaha. Dalam perjuangan yang ditanya ialah sejauh mana kamu berusaha, dan tidak ditanya sejauh mana kejayaannya!. Rasulullah (SAW) berjaya menerapkan konsep usaha dan tawakkal ini dalam usaha baginda memperjuangkan Islam.

3.9 Tarbiyah, Dakwah dan Daulah

Kepimpinan Rasulullah (SAW) dan intisari perjuangan baginda berpaksikan kepada tarbiyah, dakwah dan daulah. Tarbiyah merupakan perkara asas dan pra-syarat yang mesti ada dalam sesuatu perjuangan. Dengan tarbiyah yang sempurna, lengkap dan menyeluruh, akan melahirkan pejuang yang mantap matlamat dan wawasan hidupnya, teguh peribadinya, dan yakin terhadap perjuangannya. Pejuang yan sedemikian ini yang telah berjaya dilahirkan oleh baginda yang bukan hanya membantu baginda semasa hayat baginda, tetapi sebagai penerus obor perjuangan setelah kewafatan baginda. Pemimpin yang tulen ialah pemimpin yang bersifat murabbi dan muaddib, yang dapat melahirkan pula pemimpin yang hebat dan berwibawa selepasnya. Dengan tarbiyah yang mantap mampu melahirkan pengikut yang setia dan gigih serta taat dalam perjuangan. Nayatanya, tarbiyah yang dilaksanakan akan melahirkan pengikut yang benar menjadi aset kepada perjuangan, bukan sebaliknya, yang membantu dan menyumbang ke arah kecemerlangan dan kelangsungan perjuangan.

Pentarbiyahan yang sempurna bukan hanya melahirkan individu yang “baik” dalam ertikata untuk diri sendiri, tetapi mampu memperbaiki masyarakat dan negara secara keseluruhannya.Ini sejajar dengan difinisi manusia “baik” menurut baginda ialah “manusia yang banyak manfaatnya untuk orang lain”. Manusia yang ditarbiyah dengan sebegitu rupa, perlu berperanan sebagai pendakwah yang berkesan. Justru usaha dakwah itu perlu dilaksanakan. Perlaksanaan dakwah sebenarnya merupakan penzahiran kepada kefahaman dan pentarbiyahan yang berkesan tersebut. Dakwah dilaksanakan dengan pengertian hikmah yang tepat yang mengembil kira faktor kekuatan dalaman,ancaman dan cabaran, serta resiko dan peluang. Dengan strategi dakwah yang berkesan,perjuangan Islam dapat berkembang dan merakyat dalam masyarakat.

Tarbiyah dan dakwah tidak akan sempurna untuk merealisasikan Islam secara “kaafah” tersebut tanpa daulah. Perlu ditegaskan bahawa, tarbiyah dan dakwah itu merupakan mukaddimah kepada daulah. Dengan adanya daulah Islamiyah di Madinah ,Islam dapat dilaksanakan seutuh dan setulenya dalam kehidupan individu, bermasyarakat, bernegara dan seterusnya. Daulah itu bukan hanya perlu ditegakkan, tetapi perlu dipertahankan. Dengan itu,proses-proses tarbiyah, dakwah, jihad perlu terus berlaku dalam saling kukuh mengukuh antara satu sama lain demi kedaulatan Islam.

4.0. Agenda dan Pendekatan

Berdasarkan kepada pemaparan ringkas terhadap kepimpinan Rasulullah (SAW) di atas, ianya boleh dirumuskan dalam usaha kita merangka agenda dan pendekatan yang berhikmah dalam perjuangan. Iaitu:

 Memberikan penekanan kepada pembangunan sumber manusia yang dibentuk dan diolah berdasarkan pendekatan keislaman yang mencakup persoalan kerohanian, keinteklektualan dan kejasmanian, secara seimbang dan sepadu.Proses ini penting untuk melahirkan pemimpin dan aktivis gerakan Islam yang kompeten.

 Membentuk matlamat jangka panjang dan jangka pendek dengan membuat rangka kerja yang sesuai, praktikal dengan mengambil kira cabaran ,peluang serta keutamaan. Budaya kerja yang tidak berperancangan sepatutnya ada dalam kamus pekerja gerakan Islam.

 Menyuburkan budaya “amal jamaie” dalam usaha menyebarluaskan Islam, terutama di kalangan pendokong gerakan Islam. Dengan itu kerja yang banyak menjadi sedikit, serta kerja yang berat menjadi ringan. Penghayatan semangat amal jamaie ini akan membolehkan setiap potensi dan bakat yang ada dapat dimanfaatkan,dan mereka merasakan tanaga dan usaha serta bakat mereka dihargai.Mereka akan lebih komited dengan penglibatan yang sedemikian.

 Usaha dan kesungguhan di kalangan penggerak Islam perlu dipertingkatkan. Hal ini perlu dilaksanakan kerana cabaran serta kerja dakwah ini semakin banyak dan mencabar. Oleh itu usaha dan tenaga yang diperlukan bukan kepalang. Penggerak Islam yang diperlukan bukan hanya ramai dari sudut kuantitinya, tetapi tinggi kualitinya serta rajin serta komited.
 Usaha untuk melahirkan pemimpin yang berwibawa perlu diusahakan. Kepimpinan sebenarnya boleh dipelajari dan perlu dipelajari. Oleh usaha berterusan ke arah itu perlu dilakukan. Mudah-mudahan gerakan Islam tidak akan ketandusan pemimpin yang berwibawa.

 Terbuka dan kreatif merupakan sifat yang perlu ada pada gerakan Islam dan pengerak gerakan Islam. Terbuka dan kreatif dalam serti yang positif dan tentunya tidak bercanggah dengan nilai dan prinsip Islam. Dengan itu gerakan Islam akan mampu memberikan jawapan yang pasti terhadap persoalan masyarakat dengan prinsip Islam, sesuai dengan cabaran dan tuntutan semasa. Untuk itu,pendokong gerakan Islam perlu menjadi orang yang menekuni ilmu dalam pelbagai bidang,penyaring yang baik terhadap apa yang datang dari luar,serta peramal yang berfakta terhadap realiti dan masa depan.

 Disiplin merupakan salah satu pra-syarat kejayaan. Oleh itu, penggerak Islam perlu meningkatkan tahap disiplin mereka. Ini melibatkan pembawaan diri secara peribadi, menghayati semangat syura,mentaati kepimpinan dan arahan. Dengan itu, usaha untuk melakukan usaha islah dalam masyarakat akan mudah dilaksanakan dan akan lebih berkesan.

 Pengorbanan merupakan rakan kongsi kepada sebuah perjuangan.Oleh itu semangat untuk bekorban dengan penuh keikhlasan perlu dipupuk dan disuburkan. Sesungguhnya mana-mana perjuangan itu menagih pengorbanan. Sama-samalah kita memahami dan menghayati pengorbanan berdasarkan tahap serta kemampuan masing-masing.

 Tarbiyah, dakwah dan daulah perlulah difahami secara tepat dan wajar.Ianya perlu bukan hanya difahami, tetapi perlu juga diamalkan dan direalisasikan demi kelangsungan hayat Islam itu sendiri.

 Dalam konteks Malaysia, tentunya peranan Islam akan tetap menjadi isu utama, kerana sejarah membuktikan Islamlah yang menjadi pentakrif terhadap perkembangan dan kemajuan umatnya. Dan ini sesungguhnya menuntut agar usaha untuk mempastikan Islam menjadi pantakrif dan nilai utama dalam arus perdana masyarakat terus dilaksanakan dengan lebih giat lagi.

 Mesej Islam yang bersifat “rahmatan lil alamin” perlu disuburkan. Dengan itu citra Islam yang indah dan memikat itu dapat diterjemahkan dan realiti kehidupan. Islam yang mendokong semangat keadilan sejagat yang melewati batas ras, warna kulit,budaya dan agama,dapat menjadi unsur penting dalam dunia yang semakin ganas dan luntur nilai dan sifat kemanusiaan kini.

5.0 Pengakhiran

Rasulullah (SAW) sesungguhnya pemimpin agung pilihan Allah. Ketokohan baginda dalam bidang kepimpinan begitu menyerlah dalam segenap sudut dan peringkat. Baginda pemimpin diri sendiri yang berkesan. Pemimpin keluarga yang memikat. Pemimpin masyarakat dan negara yang cukup berpengaruh. Baginda pemimpin contohan dan ikutan. Pemimpin yang dihormati bukan ditakuti. Pemimpin yang dikasihi dan disayangi.Wajar amat kiranya kepimpinan baginda itu ditelaah, ditekenuni dan diambil mutiara darinya untuk menerangi kehidupan.Mudah-mudahan kita akan menjadi umatnya, yang ingin mengambil iktibar dan contoh dari kehidupan baginda. Inilah sebahagian dari rasa kasih dan cinta kita kepada baginda!

Kertas Kerja ini dibentangkan di:
Seminar Dakwah: Rasulullah SAW Sebagai Tokoh Pemersatu Ummah
1 Mei 2004 bersamaan 11 Rabiulawal 1425 H
Dewan Kuliah 3, UIAM Kuantan, Pahang


Senarai Rujukan

Al-Qura’an al-Karim,1990. Pimpinan al-Rahman Kepada Pengertian al-Qur’an, Kuala Lumpur; Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri.

Sahih Muslim (Terjemahannya)

Abdul Rauf,M.A. “Konsep Negara Islam”,dalam Seminar Mengenai Nagara Islam, Kuala Lumpur, YADIM,22hb Sept 1985.

Abul Hasan Ali an-Nadawi,1983, Riwayat Hidup Rasulullah (SAW) , Pustaka Nasional, Singapura.

Ali Syari’ati (1992), Rasulullah (SAW) Sejak Hijrah Hingga Wafat, Pustaka Hidayah, Jakarta.

Ibnu Hisyam, 1963, Sirah an-Nabi, jilid 3, Percetakan al-Halabi, Qahirah.

Khuram Murad, 1985, Konsep Pengorbanan dan Peribadi Muslim Sejati, Pustaka Risalah, Kuala Lumpur.

Michhael H Hart ,1978, The 100, a Rangking of Most Influential Person in History,Hart Publishing Company,Inc. New York.

Rasid bin Muhamad,2000,”Pengurusan Disorot Melalui Jendela Sirah” dalam Gading,Jilid 5 bil 1, UiTM Cawangan Pahang,ms 61-77.

Rasid bin Muhamad,1996, Matra Tamadun Islam, ABIM, Kuala Lumpur.

Sa’id Ramadhan al-Buti, 1983, Fiqh Sirah, Dewan Pustaka Fajar, Shah Alam.

Zakaria Bashir, 1978, The Meccan Crucible, New York, FOSIS.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.