Logo
Print this page

Fiqh al-Awlawiyyat dalam Dakwah : Harapan dan Cabaran Kepada Generasi Serantau

Mohd Rumaizuddin Ghazali, Exco Dakwah ABIM

[Kertas Kerja ini dibentangkan di Seminar Pemerkasaan Belia Islam Serantau pada 2 Disember 2004 di Dewan Asrama Malaysia, Abbasia, Kaherah Anjuran MBM, YADIM, YPEIM, INMIND, ABIM-Mesir dan Jabatan Penuntut Malaysia di Kaherah.]

Mukadimah

Generasi muda merupakan asset negara terpenting. Kebangkitan Islam bermula dari golongan muda yang berperanan di sekeliling nabi Muhammad. Saidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali adalah para sahabat yang muda ketika memeluk agama Islam dan berperanan meneruskan kesinambungan perjuangan rasul. Oleh demikian, generasi muda perlu kepada agenda bertindak untuk menjayakan pembinaan tamadun yang cemerlang dan terbilang. Dalam abad ini terdapat sarjana barat mengakui kebangkitan Islam di mana-mana seperti George Bernard Shaw, Arnold Tonybee yang mengatakan Islam adalah gelombang Dunia masa depan dan penganti kepada kejatuhan tamadun Barat. Antara pengkaji Barat yang begitu optimis dengan rantau Melayu ini seperti John O. Voll, John L. Esposito, Robert W. Hefner, Georg Stauth dan R. William Roff. Para pengkaji tersebut melihat cabaran terbesar adalah mewujudkan masyarakat dan negara yang moden dengan ciri-ciri yang tersendiri. (modernization of state and society).

Mengapa Rantau Alam Melayu

Sejak akhir-akhir ini, Dunia Melayu telah menjadi tumpuan dunia sama ada dari segi politik, ekonomi, sosial dan agama. Dari segi sejarah, Melaka dan Asia Tenggara ini pernah mejadi pusat perdagangan dunia antara abad ke 14 hingga ke abad 17. Di samping itu, dunia Melayu ini mempunyai semua agama besar ada di dalamnya, ratusan bangsa dan etnik hidup bermuafakat dan dialog peradaban dan agama berkembang subur sejak berkurun lamanya. Pasai, Banjar, Acheh, Palembang dan Patani merupakan pusat penyebaran Islam yang terkenal pada masa dahulu.

Sejak tahun 1980an, beberapa buah negara Asia Tenggara telah menjadi negara industri dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang memberangsangkan. Dari segi politik dan agama, Asia Tenggara menjadi tumpuan selepas peristiwa 11 September dengan runtuhnya World Trade Centre di Amerika Syarikat. Dunia barat menuding jari dan berusaha mencari bukti bahawa Asia Tenggara adalah kawasan tersebarnya jaringan pengganas antarabangsa. Walaupun begitu, dari segi akademik dan intelektual, penduduk Asia Tenggara semakin matang dan banyak universiti-unversiti yang mengadakan pengajian Asia Tenggara. Malik Bennabi pernah menyebutkan bahawa kebangkitan tamadun abad 20 akan diterajui oleh dunia Melayu-Islam . Beliau membahagikan dunia Islam kepada dunia Afrika, dunia Arab, dunia Iran (Parsi, Afghan dan Pakistan), Dunia Melayu (Malaysia dan Indonesia) dan dunia kuning (Mongolia dan China). Ternyata dunia Melayu sebagai entiti sosial budaya telah mendapat pengakuan dunia. Oleh itu, golongan belia rantau ini perlu dibimbing dan diberi pengarahan yang betul supaya gagasan yang dirancang dapat disempurnakan dengan baik.
 
Kejayaan dakwah Islamiah di rantau Melayu berkait dengan faktor kerjasama erat ulama-pemerintah. Kejayaan dakwah tidak mungkin berlaku tanpa penglibatan ulamak dan sukar berjaya tanpa dukungan kuasa. Demikianlah umumnya kejayaan dakwah di alam Melayu yang dilatari oleh tradisi ulama-umarak.

Faktor kedua ialah fenomena kegiatan keilmuan yang aktif dan merata ada kaitannya dengan pulangnnya graduan al-Haramayn dan al-Azhar yang berperanan menjalankan dakwah ketika pertembungan dengan kuasa-kuasa penjajahan yang semakin mengasak. Ancaman penjajahan dan missionnari Kristian telah menimbulkan kepesatan amal Islami : pendidikan dan pendakwahan. Penubuhan sekolah agama dan pondok yang menjadi benteng kepada ancaman tersebut. Dunia keintelektualannya sentiasa terdedah dengan pemikiran ilmuwan besar Dunia Islam. Khazanah keintelektualan Melayu tidak cuma mempunyai sastera lipur lara tetapi meliputi juga terjemahan dan saduran karya-karya besar al-Baydhawi, al-Nawawi, al-Mawardi dan lain-lain di samping karya-karya asli ulamak Melayu.

Harapan kepada alam Melayu ialah potensi umat Islamnya iaitu :

1. Kadar pertumbuhan penduduk yang tinggi seperti di Indonesia. Malahan alam Melayu mempunyai lebih 250 juta umat Islam. Dengan memiliki jumlah penduduk muslim terpadat bererti rantau ini adalah paling kaya dengan sumber tenaga manusia Muslim. Andainya kekuatan ini dapat digemblengkan dan dimanfaatkan secara maksima dan bijaksana, rantau ini mampu mencipta pencapaian-pencapaian yang besar dan cukup bererti. Di samping itu, bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca adalah bahasa Islam yang terbesar.

2. Kemakmuran dan ekonomi yang baik : Umumnya mengetahui Malaysia, Brunei merupakan antara negara Islam yang mempunyai telaga minyak yang banyak. Jika negara-negara ini dapat menyalurkan hasil pendapatan minyak untuk kepentingan umat Islam secara strategik, tentu ini akan menjadi potensi ke arah kemakmuran umat Islam.

3. Kepimpinan umat Islam dan pertubuhan dakwah berkembang subur. Ramainya para ulamak dan intelektual yang berwibawa serta institusi-institusi Islam semakin banyak. Mereka saling berkerjasama demi membangunkan umat Islam. Umat Melayu juga digolongankan sebagai umat yang taat beragama dan setiap tahun jumlah jemaah haji dari rantau ini adalah yang terbesar.

4. Semangat jihad kental dan tinggi. Orang-orang Melayu-Islam terkenal dengan ruhul jihad yang tinggi dalam mempertahankan akidahnya. Namun penghayatan Islamnya tetap moderat dan tidak anti-Barat yang melulu.

5. Kedudukan geografi yang strategik. Ia merupakan tempat pertemuan dan jembatan antara negara Timur dan Barat. (the crossing place and bridge of civilization). Ia dianggap penting kerana kedudukan strategik di Asia Timur dan Lautan Hindi. Dalam sejarahnya, Dunia Melayu menjadi cultural –meeting pot dengan menjadikan kancah pertembungan dan pengaruh great traditions agama dan tamadun besar dunia.

Mendekati rantau Melayu dengan sebuah pandangan optimistik bukanlah sesuatu yang berlebihan.Kebangkitan Islam yang muncul sejak dua dekad yang lalu di kawasan in, terutama di Malaysia dan Indonesia menjadi teras utama dalam masyarakat dan pemerintahan.Berbeda dengan Timur Tengah yang cenderung kepada radikal, militan, Islam di dunia Melayu memiliki ciri-ciri yang kondusif bagi perkembangan demokrasi dan cita-cita masyarakat madani, plural, moderat, multikultur dan kuatnya pegangan agama dalam masyarakat moden.

Konflik ras, etnik dan agama bukanlah cirri asli masyarakat dunia Melayu melainkan hanya perasaan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan setempat yang bersifat sementara. Dunia Melayu dapat diandalkan untuk menunjukkan kembali cirri aslinya yang damai dalam pola kehidupan sosial yang harmonis. Kehidupan dan khazanah kebudayaan serta kerukunan yang pernah dikecapi selama ini akan terwujud kembali beriringan dengan pembinaan tamadun. Ciri dasar multibudaya, etnik dan agama dan pengalaman toleransi yang panjang dunia Melayu ini akan tetap menjadi dasar yang kuat bagi setiap agama untuk mengembangkan pengaruhnya dan bagi Islam khususnya, ia merupakan peluang terbaik untuk memimpin tamadun dunia.


Kebangkitan Umat Melayu-Islam Kini.

Sesuatu bangsa akan kekal dan mencapai tahap kecemerlangan apabila mereka mempunyai jati diri yang tinggi. Berbicara tentang bangsa bukan bermaksud memperjuangkan asabiyyah yang sempit tetapi ia merupakan perjuangan yang suci apabila ia dikaitkan dengan agama Islam dan menegakkan akhlak yang murni didalamnya. Berpuak-puak serta bangsa-bangsa merupakan sunnatullah. Sebagaimana manusia itu terdiri daripada lelaki dan perempuan, selagi itulah manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Firman Allah yang bermaksud : “Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal –mengenal” (al-Nisa’ 1)

Oleh itu, tiada kesalahan apabila berbicara mengenai sesuatu bangsa apabila ia menjadikan nilai-nilai Islam sebagai wahana terpenting kebangkitan bangsanya. Apatah lagi sejarah telah membuktikan bahawa identiti jati diri bangsa Melayu yang kekal sehingga hari ini disebabkan dua faktor terpenting iaitu bahasa Melayu dan agama Islam. Perlembagaan Persekutuan Malaysia (fasal 160) memberi takrif Melayu adalah seorang yang menganuti agama Islam, lazimnya bertutur bahasa Melayu dan mengamalkan adat resam adat Melayu. Perkara ini dibuktikan oleh Hakim Datuk Faiza Tamby Chik yang menjelaskan bahawa seorang yang berketurunan Melayu haruslah kekal dengan agama Islamnya sehingga mati. Beliau berkata demikian ketika menolak permohonan isytihar murtad wanita Melayu Azlina Jailani.

Hamka mentakrifkan Melayu sebagai setiap orang yang berbahasa Melayu, berfikir, merasa, menangis dan ketawa, tidur dan bangun dalam bahasa Melayu. Takrif Melayu dalam perlembagaan Malaysia dicirikan sepenuhnya oleh agama Islam dan kebudayaannya. Melayu tidak lagi dicirikan oleh darah dan daerah tetapi oleh agama Islam, bahasa Melayu dan adapt resam melayu yang pada asasnya telah mengalami proses pengislaman. Identiti keisalaman Melayu diperlihatkan menerusi pelbagai budayanya, menerusi nama, pakaian, sastera, tradisi ilmu, seni suara dan cabang-cabang lain.Kebudayaan Melayu pada asasnya adalah kebudayaan Islam.

Maksud memperkukuhkan jati diri ialah memantapkan keimanan sehingga timbul jiwa merdeka, jiwa yang bebas dari belenggu hamba abdi sesama manusia. Dia mengakui keesaan hanya kepada Allah dan kekuasaan sepenuh miliknya jua. Keimanan ini merupakan kemerdekaan yang paling tinggi dn sejati. Kemerdekaan jiwa yang menumbuhkan kepercayaan diri. Menurut Hamka, Islam yang menjadi teras kepada kekuatan umat Melayu dan menjadi pemersatu yang mendasari semangat kebangsaan. Sekiranya kemerdekaan itu tidak berteraskan iman dan budi, nescaya akan runtuh kemerdekaan itu dari dalam. Dengan keimanan ini kita tidak merasa naïf dan lemah untuk bersaing dengan mana-mana bangsa di atas dunia ini. Malahan kita membawa mesej rahmat untuk seluruh alam sebagaimana yang telah dilakukan para sahabat.

Pengukuhan jati diri juga bermaksud meneguhkan amalan amar ma’ruf dan mencegah kemungkaran dalam masyarakat yang yang disebut dalam surah Ali Imran ayat 101. Ayat tersebut menjelaskan bahawa bangsa cemerlang ialah mereka menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Perkara ini membawa erti kekekalan sesuatu bangsa bergantung kepada pembaikan yang berterusan dan perubahan ke arah terbaik sama ada dari segi kebendaan dan kerohanian. Dari segi kebendaan, masyarakat tersebut mencapai tahap melebihi keselesaan sementara dari segi kerohanian telah mencapai kebahagiaan dan ketenteram jiwa.

Allah s.w.t tidak menjamin sesuatu bangsa akan kekal hanya berasaskan mereka adalah peribumi yang menempati tanah pusaka nenek moyang. Sudah banyak umat yang terusir dari tanahair, malah ada yang telah pupus di dunia ini. Pewaris yang layak mewarisi bumi ini adalah orang-orang yang soleh, yang memiliki sejumlah sifat keunggulan menurut piawaiaan Tuhan. Perkara ini merupakan ketetapan Tuhan dengan firmannya yang bermaksud : “Dan sesungguhnya telah kami tulis di dalam zabur sesudah (kami tulis di dalam) Lauh al-Mahfuz, bahawasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh.”( al-Anbiya’ 105)

Sejarah telah membuktikan bahawa hakikat unggul atau hancurnya sesuatu bangsa bergantung kepada perilaku moral dan akhlak yang mereka lakukan. Allah yang berkuasa menghancurkan mereka dengan cara apa sekalipun apabila kebejatanm moral sampai ketahap puncaknya. Demikianlah yang terjadi kepada kaum Lut, penduduk Madyan, kaum ‘Ad dan kaum Thamud yang ditimpa azab oleh Allah. Pembinasaan itu bukan penganiayaan Tuhan ke atas manusia, tetapi akibat dosa-dosa mereka sendiri. Dengan kata lain, apabila mereka berleluasa melakukan kekufuran, kemaksiatan dan kejahatan, bererti mereka menzalimi diri sendiri dan menempah kehancuran. Apabila Tuhan mengatakan , “ Maka tiap-tiap (mereka itu) kami seksa disebabkan dosa-dosanya.” (al-Ankabut 40), ‘Kemudian kami binasakan mereka kerana dosa mereka sendiri” (al-An’am 6). Maka ayat-ayat ini memberi mesej bahawa masyarakat yang akan binasa ialah masyarakat yang sudah hilang kesedaran tentang dosa yang mengakibatkan meluasnya kemungkaraan, pembaziran dan penipuan.

Perkara penting dalam memperkukuhkan jati diri bangsa Melayu ialah pembudayaan ilmu. Bangsa Melayu harus berusaha menjadikan ilmu pengetahuan sebagai asas budaya bangsanya. Bangsa Jepun dan Eropah berjaya maju kerana mereka mematuhi peraturan alam. Mereka berusaha dan bekerja keras, mengkaji dan menyelidik alam tabii secara terus menerus. Pengetahuan berhubung alam adalah sesuatu yang harus dicari dengan menggunakan kekuatan akal yang diberikan oleh Allah. Bangsa Melayu perlu membina tradisi intelektual yang kukuh dengan mengali khazanah ilmu silam dan digabungkan dengan tradisi ilmu semasa. Perlu ada perdebatan ilmu yang terbuka dan sihat supaya tradisi tersebut berkembang subur dan bersifat demokratik dan relevan dengan masyarakat. Akhirnya, akan lahir bangsa Melayu yang berfikir secara saintifik, terbuka dan bertindak berdasarkan ilmu.

Pengukuhan jati diri Melayu juga bererti disiplin yang tinggi yang ditegakkan atas kesedaran diri sendiri. Disiplin merupakan pra syarat bagi kelancaran pembangunan yang bertanggungjawab. Islam menuntut tegaknya disiplin dalam kehidupan manusia dalam satu kerangka kerja besar dan tujuan yang jauh. Kerja besar itu ialah usaha yang dilakukan secara berencana, serius dan terus menerus bagi melahirkan masyarakat yang harmonis. Mereka perlu melakukan kerja-kerja yang bernilai iaitu bernilai di hadapan Allah dan bernilai di depan sejarah. Kerja yang bernilai adalah kerja yang dilatari atas landasan keimanan dan niat yang tulus ikhlas kepada Tuhan. Kerja-kerja lain yang kelihatan besar dan hebat tapi tanpa iman adalah sia-sia.

Setiap masyarakat mempunyai world-view dan falsafah tersendiri tentang hidup.World view ini mempengaruhi individu dalam menentukan kehidupan masa depan mereka. Kepada kehidupan orang-orang Melayu, Islam merupakan world view hidupnya. Mereka mahu hidup dan mati sebagai seorang Islam.Oleh itu, mana-mana individu yang menolak Islam akan disisih dan mereka yang melanggar syariat merupakan suatu kesalahan dan masyarakat memandang serius perkara tersebut. Islam memainkan peranan penting dalam masyarakat orang-orang Melayu dan paling kurang mereka menyedari batas-batas akhlak yang bersesuaian dengan kehendak ajaran Islam. Walaupun orang-orang Melayu menghadapi pengaruh luar yang hebat, tetapi asas Islam tetap menjadi pegangan hidup mereka. Bagi orang-orang Melayu, Islam merupakan jalan penyelesaian dalam menghadapi cabaran dan dugaan hidup.

Siddiq Fadhil melihat bahawa perubahan dalam bangsa Melayu-Islam memerlukan kehadiran pemimpin yang berwibawa dalam ertikata mempunyai kekuatan intelektual, ketajaman analisis, menyedari perubahan-perubahan sekitar dan berwawasan.Pemimpin sedemikian mampu untuk melakukan perubahan sekaligus dapat memajukan bangsanya. Ini kerana pemimpin yang berkesan mendapat komitmen dan dukungan dengan penampilan diri sebagai contoh kecemerlangan menerusi sikap yang beretika, terbuka, memberi kekuatan kepada para pengikut serta mampu menjadi inspirasi kepada orang ramai.

Menurut Wan Hashim Wan Teh bahawa semangat kerjasama yang tinggi dan rasa kekitaan ialah unsur yang penting dan pra syarat untuk sesuatu komuniti membina sebuah tamadun. Di Malaysia, nasionalisme atau semangat kebangsaan telah membantu orang Melayu mencapai beberapa kejayaan awal seperti menuntut kemerdekaan dan memartabatkan bangsa, bahasa dan kebudayaan Melayu di tempat yang sewajarnya. Di samping, pegangan agama dan penghayatannya amat penting dalam kelansungan hayat sesebuah tamadun untuk berdiri tegak dalam suatu jangka masa yang panjang. Nilai-nilai Islam dapat memacu masyarakat Melayu ke arah kemajuan material dan rohaniah yang seimbang. Islam harus digunakan untuk mencipta kejayaan hidup di dunia di samping membuat persediaan yang mencukupi untuk hidup di akhirat. Pegangan kepada agama dapat menguasai individu atau kelompok manusia daripada alpa dan lalai dibuai kemewahan, bersifat individualisme dan egoisme.

Bagi Mahathir Mohamad, kemunduran orang Melayu disebabkan pengaruh keturunan dan alam sekitar. Kedudukan muka bumi yang mendatar dan alam sekeliling yang mudah menyebabkan orang Melayu dalam keadaan senang dan mudah berbanding dengan kaum Cina yang hidup dalam geografi gunung ganang, bencana alam dan memerlukan kecekalan untuk terus hidup. Walaupun begitu, kenyataan Mahathir ini mendapat pelbagai reaksi. Menurut Syed Husein Alatas, kemunduran sesuatu kaum bukan disebabkan faktor keturunan dan alam sekitar tetapi lebih kepada faktor kepimpinan, pengaruh penjajahan, kurang kesedaran umum terhadap persoalan peningkatan produksi pertanian dan pendidikan akibat penjajahan, tidak ada ahli fikir Melayu yang kuat dan berpengaruh serta berlaku rasuah di kalangan pembesar-pembesar yang menyentuh kepentingan masyarakat. Menurutnya, kebudayaan Melayu berdasarkan atas nilai-nilai yang beradab dan bersifat kemajuan.Keburukan-keburukan yang terjadi adalah penyelewengan-penyelewengan semata-mata yang terdapat di seluruh masyarakat di dunia.Kebudayaan Melayu menganjurkan unsur rajin bukan mengutamakan unsur malas Kemajuan sesuatu masyarakat banyak bergantung kepada kepimpinan masyarakat dan ideologi yang mengerakkannya. Namun, Mahathir juga percaya agama Islam memainkan peranan dalam memajukan bangsa Melayu. Menurut Mahathir, kemajuan bangsa Melayu hendaklah selari dengan ajaran Islam. Mana-mana pihak yang ingin membawa kemajuan bangsa Melayu dengan membelakangkan nilai-nilai agama tidak akan berjaya.

Hashim Musa berpendapat ada tiga kekuatan Melayu yang boleh membantunya ke arah pembinaan kembali tamadun Melayu Islam ke taraf dunia iaitu kedinamikan budaya Melayu; sejarah tamadun Melayu membuktikan dengan jelas betapa dinamiknya budaya Melayu yang terletak di tengah-tengah persimpangan jalan antara dunia Timur dan Barat yang selama ribuan tahun secara tekal dan malar senantiasa terbuka, proaktif, mampu dan boleh menyerap dan mengadaptasikan unsur-unsur positif dari luar demi pembangunan dan pengukuhannya. Kedua; kekuatan agama Islam anutannya yang dijanjikan keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ketiga; konsep Melayu bukan merupakan entiti etnik, ras, suku, kaum atau keturunan, tetapi satu entiti budaya (a cultural entity) yang merangkumi pelbagai etnik, suku kaum dan keturunan, asalkan semua itu tercerna dan terjelma dalam tiga ciri teras budaya Melayu iaitu berbahasa Melayu, beragama Islam dan beradat resam Melayu. Ketiga-tiga asas kekuatan Melayu itu telah menjadikan orang Melayu benar-benar sebuah kabilah dunia yang kosmopolitan dan global.

Al-Maududi mengariskan empat perkara asas dalam mengekalkan kekekalan sesuatu bangsa iaitu pertama ketaqwaan kepada Allah. Hanya ketaqwaan kepada Allah sahajalah yang dapat menjamin daripada seseorang perbuatan keji dan dosa serta memandunya ke jalan yang benar. Ketaqwaan kepada Allah sahajalah benih yang akan menyuburkan kebenaran, keadilan, daya tahan dan segala bentuk kebaikan yang lain yang menjadi asas kepada keamanan, kemajuan dan kekekalan bangsa. Apabila ketaqwaan sudah hilang dalam diri manusia, ia akan mengakibatkan berlakukan kemungkaran, kekejaman, rasuah dan semua bentuk kemusnahan dalam dunia ini. Kedua kepatuhan kepada panduan Ilahi dengan mengikut segala perintah dalam al-Quran dan al-Sunnah. Sikap tidak menghiraukan petunjuk Ilahi akan menyebabkan keruntuhan moral. Akibatnya mereka bertindak diluar batasan kemanusiaan dalam mencapai matlamatnya. Ketiga penyusunan masyarakat yang berteraskan kepada prinsip-prinsip kesamaan status dan hak semua umat manusia. Bukan di atas prinsip yang mengawal kepentingan diri dan kelas-kelas kasta dalam masyarakat. Setiap orang berpeluang meningkatkan perkembangan potensi diri. Keempat menggunakan sepenuhnya segala sumber kekayaan dan potensi kekayaan untuk memakmurkan negaranya. Mereka mengeluarkan zakat dan bersedekah merupakan budaya bangsanya. Inilah empat elemen terpenting dalam memperkasakan jati diri bangsa yang ingin kekal di dunia ini.

Kepentingan Keutamaan dalam Kehidupan Umat Islam

Fiqh keutamaan (fiqh al-Awlawiyyat) iaitu fiqh urutan keutamaan yang memerlukan kita mengetahui perkara yang mesti didahulukan apabila melaksanakan sesuatu perkara dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, tidak mengemudiankan perkara yang sepatutnya didahulukan dan tiada mendahulukan perkara yang sepatutnya dikemudiankan. Kefahaman ini juga memerlukan supaya kita lebih menumpukan serta berusaha ke arah itu lebih daripada perkara yang lain.Fiqh ini juga membawa maksud sesuatu yang sewajarnya didahulukan hendaklah didahulukan dan sewajarnya dikemudiankan mesti dikemudiakan.Sesuatu yang kecil tidak perlu diperbesarkan dan sesuatu yang penting tidak boleh diabaikan. Setiap perkara mesti diletakkan di tempatnya dengan seimbang dan tepat. Kefahaman ini amat penting kerana ia dapat memberi aternatif apabila menentukan sesuatu perkara apabila ia bertembung dengan kebaikan atau kejahatan.

Keutamaan dalam al-Quran, al-Sunnah dan sirah para sahabat.

Firman Allah yang bermaksud :

"Apakah orang-orang yang memberi minum kepada orang yang mengerjakan haji dan mengurus masjidil haram, kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim." (al-Taubah, ayat 19-22)

Ayat tersebut menegaskan bahawa orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan llah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan..

Semasa nabi Muhammad dilantik menjadi al-rasul, terdapat berhala di sekeliling Kaabah. Rasulullah SAW tidak menghancurkan berhala itu sehingga tahun 9 hijrah iaitu dua tahun sebelum kewafatan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah lebih mengutamakan berhala yang wujud dalam diri manusia sebelum menghancurkan berhala-berhala yang berada di sekeliling Kaabah. Malahan Rasulullah SAW bersama para sahabat mengerjakan tawaf untuk qada selepas perjanjian Hudaibiyah sedangkan di sekeliling Kaabah masih wujud berhala-hala ketika itu.

Para sahabat berhimpun di bani Saqifah bagi melantik ketua negara menggantikan Rasulullah lebih utama daripada memaqamkan Rasulullah SAW kerana membiarkan kaum muslimin ketika itu tanpa ketua Negara akan mengakibatkan fitnah yang lebih besar. Di sini jelas para sahabat mengikut urutan keutamaan dengan memilih ketua negara dahulu selepas itu barulah memaqamkan jasad Rasulullah SAW.

Kisah Ibn Taimiyah yang pernah ditanya mengenai amal ibadah yang yang dilakukan di Masjidil Haram dengan berjihad bagi mengawal di sempadan negara Islam.Lalu dijawab oleh Ibn Taimiyah berjihad bagi mengawal sempadan negara Islam lebih utama berbanding daripada beribadat di Masjidil Haram, mengerjakan umrah dan memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji.

Yusuf al-Qaradawi dalam buku Sahwah al-Islamiah bayn al-Juhud wa al-Tatarruf
meyebutkan : " Antara tanda kefahaman seseorang dalam agama serta ketinggiannya, dia dapat mengetahui serta menilai kategori martabat ilmu-ilmu syariat dan meletakkannya dalam kategori yang ditentukan sama ada dalam perkara suruhan atau tegahan." (fiqh maratib al-'amal)

Melihat kepada konteks sekarang, umat Islam kehilangan fiqh al-awlawiyyat apabila tidak dapat membezakan keutamaan umat Islam pada sesuatu masa dan tempat. Pada masa kini, umat Islam yang baik hati lebih gemar menyumbang ke arah pembinaan masjid yang cantik dan yang sudah banyak masjid di kawasannya daripada menderma kepada kegiatan Islam yang lebih besar manfaatnya. Begitu juga, sejumlah orang yang pergi haji untuk kali kedua dan mengerjakan umrah pada bulan Ramadhan adalah sunat. Untuk tujuan tersebut mereka mengeluarkan wang tabungan yang cukup banyak dengan mudah. Walau bagaimanapun, pada masa yang sama bersama mereka ramai orang yang miskin yang memerlukan bantuan daripada mereka.Sebenrnya Allah jug tidak membebankan kewajipan haji dan umrah yang sunat atas diri mereka. Bebanannya yang utama adalah menderma untuk menguatkan lagi dakwah Islamiah di dalam masyarakatnya.Apatah lagi jikalau digunakan harta kekayaan sebagai mercu kejayaan dan mencari hobi baru yang melambangkan status barunya. Ada yang suka menunggang kuda dan sanggup membeli baka kuda terbaik dan paling mahal di seluruh dunia, ada yang gemar dengan kapal layar mewah untuk bersantai, ada yang gemar membeli-belah merentas benua, ada yang gemar membeli rumah peranginan di pulau-pulau mewah di dunia atau menghisap ceruk yang berharga sebatang RM 500.


Keutamaan dalam konteks Dakwah di Malaysia

1.Pembinaan ilmu dan kekuatan akidah

Dalam konteks masyarakat kita pada hari ini, penghayatan ilmu peru dipertingkatkan lagi sebagai usaha untuk memartabatkan ummah. Al-Quran sendiri mengalakkan ummahnya supaya ada segolongan yang tafaqquh fi al-din (mendalami ilmu-ilmu agama) dan kemudian menyebarkan ilmu dan memberi peringatan kepada kaumnya. Masyrkat yang kita hadapi kini adalah masyarakat yang terdedah dengan perubahan ilmu dan sains teknologi. Bagi menentukan kelangsungan Islam, keupayaan kita melakukan kaji-selidik, menghasilkan khazanah rujukan yang baik menjadi asas yang fundamental dalam mengembangkan idea dan gagasan. Di samping itu, fahaman-fahaman kebendaan seperti materialisme, liberalisme, kapatalisme dan falsafah Barat mencengkam akidah umat Islam.Oleh itu, usaha-usaha memperkasa akidah harus diberi keutamaan.

2.Membina Pemikiran Islam yang progesif dan Wasati

Hasan al-Turabi menyebutkan tiga kelemahan pemikiran Islam masakini iaitu pemikiran Islam tercabut dari prinsip agama yang pasti dan kekal. Dengan kata lain, pemikiran Islam tidak berteraskan kepada wahyu dan sunnah. Di samping itu, banyaknya persoalan-persoalan cabangan dalam fiqh yang tidak lagi memerlukan penjelasan seperti hukum bersuci dan wudhu' sedangkan perkara-perkara fiqh muamalat dan hal ehwal ekonomi dan politik Islam tidak dapat ditanggani dan dijelaskan dengan baik dalam konteks semasa.Kedua pemikiran Islam terpisah dari ilmu pengetahuan rasional (al-Ma’rifat al-aqliyyah) dan ketiga pemikiran Islam tidak mampu menyesuaikan diri dengan realiti kehidupan manusia dan hanya menjadi pemikiran semata-mata.

Pemikiran Islam yang dinamik ialah pemikiran yang mengatakan bahawa urusan-urusan dunia dan kemanusiaan perlu ditanggani menurut perkembangan semasa kerana sesuatu yang diputuskan pada sesuatu zaman ketika dahulu tidak semestinya kekal dan sesuai dengan zaman sekarang.Oleh itu, ia memerlukan ijtihad dari para ulamak

Dalam sejarah Islam, kita mengenali Imam al-Ghazali yang dianggap pemikir Islam kerana ia menguasai ilmu fiqh, kedoktoran, falsafah sehingga di dalam dirinya terhimpun ilmu-ilmu agama dan rasional. Dengan penguasaan ini, kita melihat al-Ghazali sebagai seorang pemikir yang betul-betul memahami Islam.Demikian pula hanya Ibn Taimiyah yang berjaya berinteraksi dengan realiti secara praktis dan mempelajari logika, falsafah dan feqah sehingga menjadi pemikir Islam terkemuka di saat pemikiran Islam mengalami kemunduran.

Tiga penyakit yang sedang dihadapi oleh masyarakat Islam hari ini ialah pemikiran yang mati, jiwa yang lemah dan iman yang telah padam sinarnya. Oleh itu, untuk membangun semula hendaklah diubati ketiga-tiga penyakit ini. Termasuk dalam penyakit yang melanda umat Islam juga ialah penjajahan akal budi melalui dominasi ideologi, budaya dan agama yang membawa banyak implikasi sosial khususnya peleburan budaya, pemikiran dan bahasa masyarakat teras. Penjajahan budaya ini akan menghasilkan generasi hamba yang mengagungkan budaya penjajah dan memperkecilkan budaya sendiri. Mengikut Malik Bennabi anak jajah ini menderita penyakit colonisibilite iaitu generasi umat yang merelakan untuk dijajah kerana kelemahan dalaman dan pepecahan sesame sendiri. Generasi umat Islam kini telah mati semangatnya, jatidiri bangsa dan agamanya sehingga berasa malu dan benci segala warisan yang pernah menjadikan bangsa agung dan terhormat.

3. Penghayatan Agama dalam Membina Tamadun

Penghayatan kepada agama memberi kekuatan dan pendorong dalam membina tamadun. Malik Bennabi menegaskan bahawa tamadun tidak mungkin lahir melainkan dengan adanya kepercayaan agama. Malah tamadun sesuatu umat itu tidak akan lahir melainkan mengikut wahyu yang diturunkan dari langit. Jelaslah bahawa nilai-nilai agama yang diturunkan dari langit merupakan faktor yang sangat penting dan merupakan pengatur serta penyusun dalam pembinaan sesuatu tamadun. Oleh sebab itu, golongan yang menyeru manusia supaya kembali kepada ajaran agama dan keimanan dalam usaha membentuk tamadun lebih hampir kepada kebenaran dari golongan ahli politik dan islah yang memisahkan agama dari kehidupan. Pemisahan iman dari kehidupan menjadikan menjadikan manusia hidup tanpa erti yang menghilangkan ghairah untuk memahami sesuatu dan akan hilang nafsu untuk bekerja. Itulah sebab kebangkitan umat Islam sekarang mengalami kegagalan. Pembinaan tamadun hendaklah berpaksikan kepada kerohanian dan akhlak Islam yang benar untuk menjamin kesejahteraan hakiki. Tamadun itu juga mesti berteraskan hidup mengikut aturan-aturan syarak dalam hubungan dengan Tuhan, keluarga, kejiranan, kemasyarakatan dan negara.

3. Mengelakkan Pertelingkahan dan adu-domba umat Islam.

Dalam satu kajian bertajuk "Civil Democratic Islam : Patners, Resources and Strategis" (2003) telah diterbitkan oleh RAND Corporation sebuah badan penyelidikan dan penasihat yang berpengaruh di Washington.Dalam kajian ini, umat Islam dinilai dari segi kecenderungan pemikiran mereka sama ada tradisionalis, fundamentalis, modernis atau sekularis. Kajian ini memperlihatkan bagaimana cara untuk mengadu-dombakan umat Islam melalui pengelompokan ini. Kajian itu menegaskan bahawa golongan modernis dan sekularis (spt. aliran Kamal Atartuk) perlu didokong secara halus dengan lambakan dana penajaan, ruang media dan penonjolan idola untuk dipuja. Golongan tradisional (Salafi dan Wahabi) pula disaran agar didokong manakala golongan fundamentalis (spt Ikhwan al-Muslimun) hendaklah dipinggirkan. Berlaku perbalahan antara golongan tradisional dan fundamentalis dalam isu-isu remeh dan persoalan furu'. Perbalahan dan pertelingkahan perlu disuburkan agar sumber kekuatan umat Islam dilelahkan tanpa sebarang manfaat yang jelas.Oleh itu umat Islam tidak perlu terperangkap dengan pengelompokan tersebut. Pada masa yang sama umat Islam harus mempunyai kajian-kajian untuk menangani strategi-strategi dalam menghadapi globalisai dunia Barat.

Di samping itu, keupayaan kita mendepani realiti masyarakat plural dengan menyuburkan dialog pelbagai agama dan dialog ketamadunan.Dialog pelbagai agama dan dialog peradaban membolehkan masyarakat lebih peka tentang kepentingan agama dan peradaban yang boleh menyemai semangat toleransi dan rasa persefahaman dan bersedia untuk mendukung nilai-nilai sejagat yang boleh dikongsi.

4. Pendekatan Hikmah dan Bertahap (tadarruj)

Dakwah yang dilakukan mestilah pendekatan berhikmah dan bertahap. Umpamanya dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo sehingga berjaya mentransformasikan masyarakat hindu Majapahit. Di kalangan Wali Songo terdapat dua pendekatan yang nampak bertentangan tetapi sebenarnya melengkapi satu sama lain. Pendekatan pertama ialah pendekatan tauhid yang bermaksud para pendakwah menekankan soal tauhid sebagai asas keimanan dan setalah mantap dengan sendirinya mad'u akan meninggalkan segala yang khurafat dan kekufuran. Pendekatan kedua ialah menghindarkan konfrontasi secara langsung atau secara kekerasan dan mengubah adat dan kepercayaan secara halus dengan melakukan pengubahsuaian dan membiarkan dulu yang sukar dan terlalu tebal kepercayaan untuk diubah pada masa dan suasana yang sesuai.

Iktibar yang perlu diambil ialah perbezaan strategi dakwah tidak menyebabkan para pendakwah bermusuhan di antara satu sama lain asalkan ada sikap tasamuh (toleransi), berlapang dada dan faham memahami satu sama lain sebagaimana yang ditunjukkan oleh Wali Songo itu. Iktibar yang kedua ialah kemampuan para pendakwah menyerapkan faham Islam ke dalam kesenian amatlah kreatif sekali dengan menganjurkan adat istiadat Jawa diberi ciri-ciri keislaman.

5. Menbina Generasi al-Falah.

Adalah menjadi keutamaan sekarang untuk membina generasi muda Islam yang berilitizam dengan nilai-nilai Islam dan budaya kita. Di sinilah terletaknya generasi al-Falah atau jil al-Nasr (generasi Kemenangan).Antara ciri Generasi al-Falah ialah :

i) Pendidikan yang komprehensif ; Mereka mencintai ilmu dan terdidik dengan didikan yang komprehensif dari segi akal,fizikal, emosi dan ruh. Berjiwa merdeka dalam erti kata mempunyai semangat yang tinggi untuk bersaing, seorang yang mampu berdikari, berbangga dengan agama Islam
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.