Kontemporari

Kontemporari

Talak Taklik: Pandangan Sahibus Samahah Mufti Pulau Pinang: Dato' Dr Wan Salim Wan Mohd Noor

MAHKAMAH TIDAK WAJAR MENERIMA TAKLIK YANG MEMUDARATKAN

Adalah sedia diketahui bahawa agama Islam amat menitikberatkan kerukunan hidup berkeluarga dan amat mementingkan hubungan yang irat antara pasangan suami isteri.

Justru apa jua perbuatan yang boleh membawa kepada keruntuhan sebuah keluarga dan kekeruhan hubungan di antara para anggotanya adalah sangat dibenci oleh Islam dan perlu dielakkan dengan apa jua cara yang boleh diusahakan.

Ini meliputi juga tindakan berbai'ah yang mengandung lafaz taklik dengan jatuh talak terhadap isteri semata-mata bertujuan memaksa kesetiaan seseorang kepada parti politik tertentu.

Masyarakat Sivil Menurut Hegel

Oleh : Dr. Mohammad Alinor Abdul Kadir [21/11/2013]

 

Pendahuluan

Perkara pertama yang kami mahu tinjau sebelum masuk membincangkan tajuk diatas adalah kegagalan/keberjayaan Aturcara PengIslaman Sains Sosial, semenjak mungkin diasaskan pada 1977 di Persidangan Antarabangsa Pendidikan Islam di Mekah. Bukunya yang berkaitan diterbitkan oleh Al-Faruqi dan Naseef bertajuk Sosial and Natural Sciences (1981) dan diterjemahkan oleh Mohamad Rafie bertajuk Sains Sosial dan Sains Tulen (1989).

Perkembangan Gerakan Syiah Di Nusantara

Ust. Muhammad Rivai BatuBara


Firman Allah:
"Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah akan isi hatinya, pada hal ia adalah penentang yang paling keras"
(Q.S. Al Baqarah 204)


PENDAHULUAN

Kehadiran Syi'ah di pentas Nusantara kini adalah merupakan fenomena baru di penghujung abad kedua puluh ini. Bila dan dimana Syi'ah mula-mula diperkenalkan kepada masyarakat Nusantara, sukar untuk dipastikan. Kebanyakan pengkaji sejarah tentang kemasukan Islam ke Nusantara mengatakan bahawa Islam yang mula-mula sampai di Nusantara dibawa oleh orang-orang Sunni. 1 Dengan itu, mazhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah mazhab yang dominan di Nusantara semenjak berkurun-kurun yang lalu.

Namun setelah terjadinya revolusi Iran pada tahun 1979, mazhab Syi'ah mulai mendapat perhatian. Sepertimana halnya di negeri-negeri yang lain, maka di Nusantara pun tidak sedikit jumlahnya orang yang terpesona, malah mengkagumi revolusi ini. Berikutan dengan itu, mulailah dilakukan kajian-kajian terhadap mazhab Syi'ah. Persoalannya bukan hanya berhenti di sini, tetapi adanya usaha untuk mengembangkan fahaman dan 'aqidah Syi'ah di kalangan pengikut- pengikut Sunnah di Nusantara ini, selaras dengan maksud Iran untuk mengeksport revolusinya ke bahagian dunia lainnya.

Dalam hubungan ini soalan yang patut ditimbulkan, apakah kawasan Nusantara yang dominan dengan fahaman Sunnahnya semenjak berkurun-kurun yang lalu tidak terlepas dari menjadi sasaran hasil dari usaha-usaha mengeksport revolusi Iran dengan fahaman Syi'ahnya? Atau dengan lain-lain perkataan, adakah berlaku usaha-usaha penSyi'ahan terhadap pengikut-pengikut Sunnah di Nusantara ini?

Di sini penulis akan cuba mencatitkan aktiviti-aktiviti Syi'ah di Thailand, Malaysia dan Indonesia. 

Kebangkitan Rakyat: Haluan dan Cabaran Gerakan Islam

Oleh: Hariz Zulkapli

Kebangkitan gerakan Islam era kebangkitan
Sejak tercetus kebangkitan yang membawa kepada kejatuhan pemerintah republik Tunisia, dunia Islam, terutama rantau Afrika Utara dan Asia Barat menjadi perhatian masyarakat dunia. Bersama perkembangan ini, kemunculan dan kemenangan parti-parti berideologi Islam dalam arena politik dan pilihan raya juga mencetuskan satu minat baharu terhadap gerakan Islam dan parti berasas Islam.

Satu konsensus kelihatan dicapai di media Barat dan dalam kalangan pemerhati, melibatkan haluan baharu kumpulan politik Islam. Satu pendekatan yang disifatkan moderat dan lebih liberal dikemukakan sebagai haluan yang tidak dapat dielakkan daripada diambil oleh parti-parti berasas Islam. Wacana agak dominan kebelakangan ini – yang boleh disifatkan sebagai era “pasca-911” atau “zaman teror” meletakkan beban kepada gerakan Islam untuk bersikap “moderat.”

Respon Islam Terhadap Konsep Kesatuan Agama-agama

Prof. Dr. Syed Muhamad Naquib al-Attas

Konsep tentang Tuhan dalam Islam bersumber dari dan berdasarkan wahyu. Yang kami maksud dengan “wahyu“ di sini sama sekali bukanlah imajinasi seperti khayalan seorang penyair besar ataupun klaim para seniman terhadap diri mereka sendiri. Wahyu di sini juga bukan inspirasi apostolik seperti yang diklaim oleh para penulis kitab suci semacam Bible; ia juga bukan intuisi iluminatif seorang ilmuwan atau pakar yang berpandangan tajam.
 
Wahyu yang kami maksud di sini adalah firman Tuhan tentang diriNya sendiri, ciptaanNya, relasi antara keduanya, serta jalan menuju keselamatan yang disampaikan pada Nabi dan Rasul pilihan-Nya, bukan melalui suara atau aksara, namun semuanya itu, telah Dia representasikan dalam bentuk kata-kata, kemudian disampaikan oleh Nabi pada umat manusia dalam sebuah bentuk bahasa dengan sifat yang baru, namun bisa dipahami, tanpa ada campur-aduk atau kerancuan (confusion) dengan subyektifitas dan imaginasi kognitif peribadi Nabi. Wahyu ini bersifat final, dan ia (yakni al-Qur’an) tidak hanya menegaskan kebenaran wahyu-wahyu sebelumnya dalam kondisinya yang asli, tapi juga mencakup substansi kitab-kitab sebelumnya, dan memisahkan antara kebenaran dan hasil budaya serta produk etnis tertentu.

Polemik Kalimah Allah di Malaysia dan Indonesia (Siri 1)

Adian Husaini

Konsep Islamic worldview  (pandangan-alam Islam) yang ditandai dengan karakteristiknya yang otentik dan final, maka konsep Islam tentang Tuhan, menurut Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas, bersifat otentik dan final. Itu disebabkan, konsep Tuhan dalam  Islam, dirumuskan berdasarkan wahyu dalam al-Quran yang juga bersifat otentik dan final. Konsep Tuhan dalam Islam memiliki sifat yang khas yang tidak sama dengan konsepsi Tuhan dalam agama-agama lain. Konsep Tuhan dalam Islam tidak sama dengan konsep Tuhan dalam tradisi filsafat Yunani; tidak sama dengan konsep Tuhan dalam filsafat Barat modern atau pun dalam tradisi mistik Barat dan Timur.


Bagi orang Barat modern, Tuhan tidak lagi dianggap penting kedudukannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bahkan, sebagian filosof Barat menganggap ”kehadiran Tuhan” dapat mengganggu kebebasan mereka. Karen Armstrong, dalam bukunya, History of God, mengutip pendapat Jean-Paul Sartre (1905-1980), yang menyatakan: “… even if God existed, it will still necessary to reject him, since the idea of God negates our freedom.” Karena itulah, manusia modern merasa diri mereka bisa mengatur Tuhan dan berani mereka-reka Tuhan. Bukan Tuhan yang mengatur kehidupan mereka.
Subscribe to this RSS feed