Risalah Usrah

Risalah Usrah

Surah Al-Fushshilat 30-32

Menerusi firman-Nya di dalam Al-Quran, Allah swt menzahirkan peringatan yang sangat jelas kepada hamba-hamba-Nya bahawa segala perubahan yang ingin melakukan oleh seseorang manusia, harus dilakukan ketika beliau masih hidup lagi. Seseorang manusia perlu melalui enam fasa kehidupan yang berbeza sebelum menghadapi Hari Pembalasan, yang bakal menentukan haluan kita ke Neraka ataupun Syurga. Fasa-fasa tersebut merangkumi kehidupan di Alam Roh, Alam Rahim, Alam Dunia, Alam Barzakh, Alam Mahsyar, dan Alam Akhirat. Justeru,dalam menjalani kehidupan serta ujian dalam kehidupan di Alam dunia ini,seseorang itu perlu menetapkan sepenuh pergantungannya kepada Allah swt, yakni menerusi usaha dan ikhtiar yang dibuat bersandarkan keyakinan bahawa hasilnya itu adalah di bawah ketentuan Allah swt. Manusia hanya merancang, namun sebaik-baik perancang itu hanya Allah swt kerana Dia sahaja yang mengetahui segala yang terbaik untuk hamba-hamba-Nya. Di samping itu, seseorang itu perlu sentiasa Istiqamu ataupun Istiqamah yakni mempunyai pendirian yang tetap serta teguh dalam menetapkan kepergantungannya kepada Allah swt, memandangkan keimanan seseorang itu akan sentiasa diuji.Peri pentingnya istiqamah itu telah dihuraikan dengan terperinci di dalam Al-Qur'an, ayat 30 sehingga 32 Surah Al-Fushshilat.

Usrah Sebagai Pemangkin Budaya Gerakan

Tamrin Nuqaba’ Kebangsaan ABIM yang diadakan baru-baru ini di Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) telah menatijahkan satu gerakan kesedaran yang amat serius, betapa usrah perlu dibawa dan diletakkan ke ‘center stage’ semula atau menjadi awlawiyat di dalam gerakan, jika kita mahu ABIM terus wujud dan relevan buat umat pada hari ini. Program ini telah menyaksikan pelbagai pelan pemerkasaan usrah di semua peringkat telah dirancang, merangkumi usaha menghidupkan usrah-usrah unit yang telah lama ‘mati’, meneroka peluang usrah-usrah baru, mengkreatifkan pendekatan usrah dan mendalami akan keberkesanan silibus usrah ABIM. Apa pun yang dirancang, tumpuan dan fokus yang harus dihalakan kepada semua pimpinan, para nuqaba’ bahawa pada hari ini adalah; Ayuh! Mari kita mula bercakap tentang usrah, komited pada usrah, menghargai usrah dan sedar impak yang boleh usrah bawakan pada umat seluruhnya.

Usrah, yang selama ini sinonim dengan majlis ilmu, majlis ukhuwwah dan majlis pertemuan berkala di kalangan penggerak ABIM wajar diangkat maknanya ke aras yang lebih tinggi. Kegagalan melihat impak dan gagasan yang boleh ‘dilancarkan’ menerusi usrah, bakal menjadikan usrah itu hambar, satu hala, terlalu longgar dan apa yang lebih teruk, tempias dari fenomena ini akan melembabkan gerakan kita secara total. Kejadian ‘kematian’ daerah-daerah ABIM yang acapkali kita dengar di seluruh tanahair tidak dapat dinafikan berpunca daripada tiadanya usrah yang menjadi lambang kewujudan ABIM.

Ulasan Usrah ABIM Johor

Perbincangan Surah Az-Zumar (Ayat :17 hingga 21)

Muqadimah

Surah Az-Zumar telah diturunkan di Mekah dan mengandungi 75 ayat. Az-Zumar bermaksud kumpulan manusia yang berpasuk-pasuk merujuk kepada ayat yang ke-71 hingga ke-73 yang memerihalkan berkenaan orang-orang beriman dan kafir yang dibawa untuk menerima balasan masing-masing.

Intipati Ayat 17 hingga 21

Allah menegaskan orang-orang yang kembali kepadanya akan menerima berita yang menggembirakan sekiranya sewaktu di atas muka bumi Allah ini mereka tidak menyembah dan
memuja Taghut dan hanya sentiasa taat sepenuhnya kepada Allah.

Usrah

1. The Usrah

One of the most important training and educational process in contemporary Islamic movements as well as other developmental and knowledge building programme such as the tamrin – courses, lectures, seminars, workshops, intellectual discourses, symposiums etc.

The usrah is an informal programme although it is a regular, consistent and continous function.

The usrah ought to be dynamic with interactive participation and should not be a one-way communication affair.


2. Its Meaning
Literally, it means a family.
The usrah is a group of Muslim individuals getting together with faith in Islam, working and helping out one another, working together towards a better understanding and practice of Islam.

The Opening of Makkah

Pages from the Seerah: Some Aspects of the Opening of Makkah (Fath ul Makkah)
[Adaptation and translation of an extract from Seerah Nabawiyah (Fiqh al Seerah) by Dr Muhammad Sa’id Ramadan al Buthy.]

The opening of Makkah for the Muslims occurred in Ramadan of the 8th year of Hijrah. The Quraish broke the Treaty of Hudaybiyah by attacking an ally of the Muslims. The Messenger of Allah s.a.w. ordered the mobilization of the Muslim army.

The Quraish regretted their action and sent Abu Sufyan to mediate but the Muslims were adamant. A woman among the Muslims tried to send a letter to tell of the Muslim preparations but was intercepted. She gave her reasons in order to protect her family in Makkah and not because her being an apostate or to betray the Muslims. The Messenger of Allah s.a.w. forgave her because she was with them in the battle of Badr. In Surah Mumtahanah: 1, Allah s.w.t. admonishes and warns Muslims against revealing the secrets of Muslims out of love for their kin and clan.

The Foundation of a New Society

[Pages from the Seerah (the life history of the Prophet s.a.w.): The Foundation of a New Society]

The Hijrah (emigration) of the Prophet s.a.w. to Yathrib, which was later named Madinah, was the earliest process towards the foundation of the first nation of Islam or the Islamic State on the face of the earth. It stood established under the leadership of Prophet Muhammad s.a.w.The Prophet s.a.w. laid the important foundations of the nation and these are reflected by three actions:

i. The building of a masjid (mosque)
ii. Enjoining brotherhood among Muslims in general and bonding ties (muakhah) between the Muhajirin (the emigrants-refugees) and the Ansar (the helpers) in particular

iii. Drafting a charter or a constitution (dustur) to govern the lives of the Muslims and to clarify their relationships with non-Muslim citizens in general and the Jews in particular. This was accepted by all before the establishment of the Islamic state. The charter became the constitution that safeguards and guarantees the security, well being, freedom and rights of all the citizens of Madinah.
Subscribe to this RSS feed